Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila IV A

Nositelji Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Upoznavanje teorije boje. Istraživanje komponiranjem boja prema raznim polazištima. Vježbe bojama se usmjeruju s izrazitom pažnjom na osobnu osjetljivost kolorističkog karaktera. Likovno kreativno istraživanje boje u mrljama kroz prepoznavanje motiva u slučajnim oblicima mrlje, mrlja kao izraz emocija i mrlja kao sugestija tekstilna površine
Cilj kolegija Razvijanje osjetljivosti za kolorističke vrijednosti i kontraste u raznim oblicima i kompozicijama.
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,

Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.