Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila IX A

Nositelji Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Kompozicije iz raznih izvora kao što su kukci, priroda, životinje, folklor, umjetnici, ljudske tvorevine, glazba, poezija, patent, mikro i makro pogledi i sl. Vodstvo studenata sa naglašenim nastojanjem ostvarivanja individualnog izraza i to izborom motiva, likovne tehnike, praktične primjene tekstila itd. Prethodno stečena znanja, vještine i sposobnosti vođena su dajući mogućnost umjetničkog u tekstilnom mediju.
Cilj kolegija Ostvarena mogućnost kreativnog, originalnog, inovativnog zamišljanja tekstila i mogućnost ostvarenja umjetničkog izraza tekstilnim medijem.
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.