Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila V A

Nositelji Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 7
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Upoznavanje i komponiranje akromatskim vrijednostima. Promatranje i analiza akromatskih vrijednosti u tekstilu i raznim pojavama. Uvod u kreativne vježbe kroz zadatke crno s crnim i bijelo s bijelim. Upoznavanje vrijednosti svjetla i sjene teksture u jednotonskim kompozicijama. Isticanje osobnog kroz izbor materijala i kompozicije.
Cilj kolegija Razvijanje osjetljivosti za akromatske odnose i vrijednosti tekstura.
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.