Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila VIII A

Nositelji Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 8
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Promatranje i osvješćenje šupljikavog u pojavnosti, a posebno u tekstilnim medijima. Naglasak na likovnoj analizi šupljikavog u čipkastim površinama. Komponiranje mnogobrojnih varijanti šupljeg inspiriranog čipkom. Povezivanje sa sadržajima prethodnog programa usmjeravanje ka individualnom u likovnom izrazu.
Cilj kolegija Student postaje kompetentan za istraživanje kompleksnih likovnih sadržaja i samostalno likovno stvaranje.
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.