Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kultura spektakla

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (1+1+2)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice, sudjelovanje na revijama, izložbama, umjetničkim događajima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam društva spektakla; Moda i postmoderna scena; Suvremene društvene teorije o kulturi spektakla; Relokacije kulture i globalizacija; Kraj građanske intime u umjetnosti i arhitekturi; Virtualna stvarnost i simulakrum; Derealizacija zbilje; Seksualnost kao provokacija i kao eksperiment; Kulturna industrija spektakla; Zvijezde i medijski junaci; Reality-show i demokratizacija medija; Estetizacija politike: spektakularizacija zabave; Reklamokracija i medijska propaganda; Modni dizajn i new age; Suvremene politike identiteta (feminizam, postkolonijalna kritika, transrodni studiji).
Cilj kolegija Kolegij nastoji stvoriti teoretske pretpostavke za razumijevanje fenomena mode unutar kulture spektakla kao vodeće kulture postindustrijskog doba. Estetiziranje svih oblika društvene proizvodnje života - politike, sporta, umjetnosti, zabave - pokazuje se kao prvorazredni događaj u globalno doba. Razumijevanje mode unutar kulture spetakla otvara nove horizonte za semiotička istraživanja derealiziranog tijela u javnome prostoru. Studentima se omogućuje posve inovativno sudjelovanje u stvaranju teoretskih i praktičnih pretpostavki za analizu fenomena demokratizacije elitne kulture i prepoznavanje strategija reklamiranja, kulturalnog oglašavanja, modnog stiliziranja osobe (personality-image) u pluralnome društvu.
Literatura potrebna za ispit Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
Debord, G., DRUŠTVO SPEKTAKLA, Arkzin, Zagreb, 1999.
Groys, B., TOPOLOGIE DER KUNST, Carl Hanser, München, 2003.
Agamben, G., ""Zajednica koja dolazi"", Tvrđa, 1-2/2004.
Turner, B.S., THE BODY AND SOCIETY: EXPLORATIONS IN SOCIAL THEORY, Basil Blackwell, Oxford, 1984.
Dopunska literatura Davis, F., FASHION, CULTURE AND IDENTITY, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
Virilio, P., THE INFORMATION BOMB, Verso, London-New York, 2000.
Baudrillard, J., SIMULACIJE I SIMULAKRUMI, DAGKK, Karlovac, 2001.
Lipovetzky, G., THE EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, Princeton, 1994.