Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno uzorkovanje tekstila I A

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit mapa, redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Tekstil kao estetska i funkcionalna tvorevina (osvrt na glavne tekstilne vrste) upoznavanje s račun. Programom Delux P. U funkciji stvaranja raporta. Vrste raporta i načini komponiranja s obzirom na motiv i likovni sadržaj istog. Ispitivanje raporta s obzirom na vrstu tekstilne tvorevine. Koritenje ravnih linija i krivulja u komponiranju raporta. Posteljni teksti-3 elementa. Razrada raporta za svaki segment, stvranje kolekcije. Razrada boja.
Cilj kolegija Kolegij omogućava studentu ulazak u principe kreiranja i projektiranja tekstila. Bavi se osnovnim likovnim kategorijama u stvaranju harmonične tekstilne tvorevine koristeći računalni program Delux P. Student se uvodi u novi medij likovnog izražavanja, student se priprema za daljnja stjecanja zvanja i vještina u Lik. uzork. II, III, IV, V.
Literatura potrebna za ispit REPEAT PATTERNS - Petar Philips Gillian Bonce
ORNAMENT - Ernst Wasmuth
GEOMETRIC PATEERNS THE PEPIN PRESS