Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno uzorkovanje tekstila V A

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 3 (1+2)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave i mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta U suradnji sa etnografskim praktikumom izvodi se kolegij gdje se razrađuju motivi Hrvatske etnografske baštine te se stvaraju tekstilne kolekcije inspirirane hrvatskom etnografskom baštinom. Razrađuju se raporti, modificiraju i prilagođavaju raznim tehnikama izvođenja tekstila.
Cilj kolegija Ulaskom u područje Hrvatske etnografske baštine studentu se omogućava razvijanje kreativnosti i ostvarivanje Hrvatskog autentičnog tekstilnog dizajna.
Literatura potrebna za ispit Sanica Biondić-Slike i hrvatski narodni motivi