Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Moderna umjetnost i dizajn

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, doc.
dr. sc. Silva Kalčić, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Pregled ključnih etapa razvoja moderne umjetnosti i dizajna od kraja 19. stoljeća do danas. Praćenje transformacije šireg i užeg okvira života uvjetovane formiranjem nove, tehničke sredine. Nov odnos prema predmetu: primijenjene umjetnosti i dizajn. Formiranje pravaca u umjetnosti: od impresionizma do apstraktne umjetnosti. Strujanja u umjetnosti i dizajnu do kraja 20.st.
Cilj kolegija Osposobljavnje za razumjevanje procesa koji su izmjenili cjelokupni vizualni okvir čovjekova života u 20.stoljeću ; otvaranje prema shvačanju suvremenog svijeta, kao i osvještenju značenja umjetnosti i dizajna kao neposrednih izraza suvremenosti. Razvijanje sposobnosti kritičkoga promišljanja zbilje.
Literatura potrebna za ispit Edward Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti 20.stoljeća, Golden Marketing, Zagreb, 2004.
M. De Micheli: Umjetničke avangarde 20. stoljeća, NZ matice Hrvatske, 1990.
Jocelyn de Noblet: Dizajn, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura Yves Michaud: Umjetnost u plinovitu stanju, Ljevak, Zagreb, 2004.