Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modni dizajn I

Nositelji mr. um. Jasminka Končić, izv. prof.
Suradnici: Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Crtanje i studiranje ljudske figure: linija, ploha, masa, volumen, praznina: odnosi, omjeri, svjetlo i sjena. Crtanje i studiranje osnovne modne figure, shvaćanje linije odjeće u odnosu na tijelo; uče se odjevni detalji i terminologija i istražuju osnovne formativne karakteristike materijala.Studenti studiraju i crtaju ljudsko tijelo kao i prva modna rješenja od elastičnih materijala. važnost upoznavanja anatomije i funkcioniranja ljudskog tijela u pokretu.
Cilj kolegija Studiranje odnosa različitih kvaliteta i omjera veličina u ljudskome tijelu, studiranje pokreta kao osnove za bolje shvaćanje relacije između tijela i odjeće. Crtanje ljudske figure, jasnost konstrukcije tijela i odjeće, važnost linije i forme. Istraživanje kreativnosti i logičnosti rješenja dizajnerskog procesa. Kreativno istraživanje i dizajniranje pojedinih odjevnih predmeta
Literatura potrebna za ispit F. Boucher: History of Costume on teh West, Th. & H., London, 1996.
V. Mendes, A. de la Hay: 20th Century Fashion, Th. & H., London, 1999.
T. Jones, A. Mair: Fashion Today, Phaidon, London, 2000.
Dopunska literatura A. Jarnow, M. Guerriero, B.Judelle: Inside the Fashion Business, Macmillan P.Co., N.Y. 1987.