Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modni dizajn II

Nositelji mr. um. Jasminka Končić, izv. prof.
Suradnici: Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Nastavak studiranja odjeće na ljudskome tijelu različitim crtačkim pristupima. Razvijati istraživanje tekstilnih materijala, njihovih karakteristika kao i prikladnosti u kreiranju različitih odjevnih formi. Kontinuirano studiranje mnoštva različitih silueta kako u crtežu isto tako modeliranjem na lutki, iznalaženje novih i složenih rješenja: produbljivanje shvaćanja rezova i ušitaka u dobivanju novih ukrojenih formi. Kreativna uporaba različitih istraživačkih metoda u iznalaženju inspiracije za nove kreacije u suvremenom modnome dizajnu.
Cilj kolegija Studenti istražuju karakteristike modnih trendova vodećih dizajnera i njihov utjecaj na ukupnu modnu sliku: interpretiraju modnu liniju kroz crtež. Razvijanje svijesti i shvaćanja povezanosti između individualne vizije i općih zahtjeva modnoga sustava, industrije i tržišta. Naglasak na shvaćanju modnog proizvoda kao dijela procesa dizajnerskog mišljenja: planiranje i izrada dizajnerske mape sa vlastitim radovima.
Literatura potrebna za ispit C. Mc Dowell: Fashion Today, Phaidon, London, 2000.
J. Ejffers: Textile Designs, Henry N. Abrams, New York, 1991.
V. Steele: Paris Fashion, Berg, Oxford N. Y., 1998.
Dopunska literatura U. Volli: Block Notes, Lupetti, Milano, 1998.
R. Martin, H. Koda: Dior, MoMa, N.Y. 1997.