Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Inteligentna odjeća

Nositelji dr. sc. Snježana Firšt Rogale, izv. prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Pojava intel. odjeće. Razvoj intel. odjeće.Razvoj nanotehnoloških senzora za intel. odjeću. Pravci razvoja upravljivog pametnog tekstila za pametnu odjeću. Razvoj odjevne računalne matične ploče. Integracija nanosenzora, podatkovnih, upravljačkih i kontrolnih sabirnica, mikroračunala i aktuatora. Tehnološka rješenja napajanja električnom energijom. Termoregulacijska svojstva intel. odjeće. Ostali razvojni produkti. Nanotehnološka obrada površina intel. odjevnog predmeta. Kom. između intel. odjeće i udaljenih sustava. Ciljne skupine i povezivanje intel. odjeće s okolišem. Pravci i istraživanja na polju intel. odjeće. Vojne i specijalne primjene inteligentne odjeće. Intel. odjeća u funkciji očuvanja zdravlja, za rekovalescente, sportaše, poslovne ljude, mladež, djecu i dojenčad.
Cilj kolegija Student se upoznaje s razvojem i aktualnim stanjem dostignuća na području inteligentne odjeće. Usvaja multidisciplinarna znanja integracije različitih tehničkih sustava u inteligentnu odjeću i dobiva pripremna znanja za početak proizvodnje jednostavnije inteligentne odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, Z. Dragčević, D.Ujević: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil, 48, (1999.), 1, 17-33
D. Rogale, Z. Dragčević: Inteligentna odjeća – izazov za odjevnu tehnologiju 21. stoljeća, Tekstil, 50 (2001), 3; 107-121
D. Rogale, I. Petrunić, Z. Tisak: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil, 52 (2003), 8; 380-390
D. Rogale, Z, Dragčević, Z. Orehovec, S. Firšt Rogale: Inteligentna odjeća – razvoj i vojna primjena, Hrvatski vojnik,
13 (2003), 102, 22-27 (I dio); 14 (2004), 103, 14-19 (II dio); 14 (2004), 104, 22-27 (III dio)

Edited by J McCann, University of Wales Newport and D Bryson, University of Derby, UK: Smart clothes and wearable technology, 2009.,

Y Li and A S W Wong, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Clothing biosensory engineering, 2006

Textiles for cold weather apparel, Edited by J T Williams, De Montfort University, UK, Woodhead Textiles Series No. 93
Dopunska literatura W. D. Hartmann, K. Steilmann, A. Ullsperger: High-tech-fashion, Heimdal Verlag, Bochum, 2000, 14-352
Wieslawa B.: Thermal insulation of apparel tex. with PCM, Inter. Sym. for High-Tech App. Tex. and Fash. Eng…., Avantex,2000
S. Marzano: Comunication Clothing, Inter. Sym. for High-Tech Apparel Tex. and Fashion Eng. with Inn.-Forum, Avantex, 2000
A. Rissiek: Clothing Made-to-measure, Inter. Sym. for High-Tech Apparel Tex. and Fashion Eng. with Inn.-Forum, Avantex, 2000