Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modni dizajn III

Nositelji mr. um. Jasminka Končić, izv. prof.
Suradnici: Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 7 (1+6+0)
ECTS 10
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Studenti crtaju i studiraju ljudsku figuru sa modnoga aspekta. Također analiziraju mogućnost naprednog modeliranja materijalom na lutki. Isprobavaju i crtaju temeljne modne siluete kao i kreacije modne odjeće određenog koncepta i u određenome materijalu. Za kontinuirano istraživanje novih silueta koriste se modeliranjem u materijalu na lutki. Naglasak na studiranju i istraživanju uloge rezova i ušitaka u dobivanju novih odjevnih oblika i modnih linija. Razrada temeljnog dizajna upotrebom različitih materijala. Predstavljanje vlastitih dizajnerskih rješenja u vidu mape, uz verbalnu argumentaciju
Cilj kolegija Na ovome kolegiju studenti dobivaju potrebno iskustvo i sigurnost u radu unutar najvećih modnih kuća i sustava. Istražuju kreativnost i smisao za rješavanje dizajnerskih zadaća, ali i iznalaze rešenja za naprednije dizajnerske zahtjeve
Literatura potrebna za ispit Ch. Breward: Fashion, Oxford U.P., Oxford, 2003.
……..The Collection of Kyoto Costume Ins., Taschen, Koln, 2002.
Claire Wilcox: Viviane Westwood, V & A Publ., London, 2001.
Dopunska literatura Laird Borelli: Net Mode, Web Fashion Now, Th. & H., London, 2002.