Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Novi mediji i moda
 
 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Suradnici: mag. ing. des. text. Petra Krpan, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kultura i novi mediji; Medijske politike i prikazivanje tijela; Modna fotografija i simbolički kapital; Televizija i medijska slika mode; Video umjetnost i moda; Transkulturalna medijska scena; Tiskani i elektronički mediji i stilovi života; Spektakl i modne ikone; Semiotika modnog teksta; Cyber-kultura i kritička dekonstrukcija tijela; Uloga modnog kritičara u novim medijima; Performativne umjetnosti i novi mediji; Globalni kapitalizam i medijski imperijalizam; Ideologija korporativnih medija; Moda u umreženom društvu.
Cilj kolegija Kolegij otvara mogućnost suvremenog pristupa teoriji novih medija (televizija, tiskano i online novinarstvo, video umjetnost i film) kao načina prezentacije modnog spektakla. Znanje o smislu i funkciji novih medija u prezentaciji i artikuliranom govoru o suvremenoj modi kao medijskoj atrakciji omogućava studentima uvid u kontekst postmoderne kulture spektakla. Moda u novim medijima se razmatra kao obuhvatni fenomen kulturalnog obrata od riječi do slike (fashion-iconic turn). Teoretsko znanje i iskustvo rada u novim medijima pretpostavka su za integriranje modnog dizajna u svijet masovne komunikacije i medijske prezentacije događaja.
Literatura potrebna za ispit Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
Barthes, R., THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.
Finkelstein, J., FASHION: AN INTRODUCTION, New York University Press, New York, 1998.
Roberts, D., ""Beyond Progress: The Museum and Montage"", Theory, Culture & Society, Vol. 5, 2-3/1988.
Hall, S., Hobson, A., Lowe, A., Willis, P. (ed.), CULTURE, MEDIA, LANGUAGE, Hutchinson, London, 1980.
Dopunska literatura Sontag,S., ON PHOTOGRAPHY, Anchor Books, New York, 1977.
Craik, J., THE FACES OF FASHION: CULTURAL STUDIES IN FASHION, Routledge, London, 1994.
Bourdieu, P./Passeron, J-C., REPRODUCTION IN EDUCATION, SOCIETY AND CULTURE, SAGE, London, 1990.
Lipovetzky,G., THE EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, Princeton, 1994.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info