Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove teorije boje

Nositelji dr. sc. Martinia Ira Glogar, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 3 (1+1+1)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Boja i svjetlo. Psihološki atributi boje. Krug boje. Brojčano vrednovanje, potkova boje. Metamerija. Sustavi uređenosti boja, Munsellov, NCS i CIE sustavi.Odnos boja-podloga. Računalno sistematiziranje kolekcija.
Cilj kolegija Kroz predavanje, laboratorijske vježbe i seminare student dizajna stječe saznanje o odnosu boje i svjetla, sposobnost izrade kolekcija na temelju vlastitih baza podataka za obojene uzorke.
Literatura potrebna za ispit Đ.Parac-Osterman; Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005
Dopunska literatura N.Tanhofer; O boji, Kratis, Zagreb 2000.