Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Performativnost mode

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice, sudjelovanje na revijama, izložbama, umjetničkim događajima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam performativnog; Umjetnost performansa i moda; Prezentacija tijela; Prostornost i incenacija; Umjetnost instalacija i moda; Vremenitost događaja i ritam mode; Teatralizacija i svjetlo; Prezencija i reprezentacija mode; Liminalnost i transformacija tijela; Insceniranje i estetsko iskustvo u kazalištu; Totalno umjetničko djelo, događaj, event-art; Modne revije, izložbe, prezentacije; Konceptualna umjertnost i moda; Performans i modni stilovi; Insceniranje prostora modnog spektakla.
Cilj kolegija Kolegij primjenjuje najnovija teoretska i praktična iskustva iz suvremene umjetnosti performansa i instalacija u govor o performativnosti mode. Modni dizajn otvara se kao ulazak novog umjetničko-modnog metajezika u prostore prikazivanja i predstavljanja mode kao stilizirane djalatnosti postmodernog čovjeka. U neposrednoj vezi s tendencijama svjetskih umjetničkih i smotri suvremenog dizajna (Documenta Kassel, Venecijansko biennale, TRANSMEDIALE u Berlinu) prostor modnog insceniranja zahtijeva nova znanja o performativnom karakteru mode. Studenti kroz suradnju s teoretičarima suvremene umjetnosti i dizajna, kustosima, umjetnicima i organizatorima modnih događaja razvijaju specifično znanje o novim načinima izvedbe i prezentacije mode u prostoru-vremenu globalnog spektakla.
Literatura potrebna za ispit Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
Gofmann, E., PRESENTATION OF SELF IN EVERY DAY LIFE, Penguin Books, 1959.
Mathis, C.M./Connor, H.V., THE TRIUMPH OF INDIVIDUAL STYLE, Timeless ED., London, 1993.
Fischer-Lichte, E., ÄSTHETIK DES PERFORMATIVEN, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004.
Phelan, P., UNMARKED: THE POLITICS OF PERFORMANCE, Routledge, London, 1993.
Dopunska literatura Carlson, M., PERFORMANCE: A CRITICAL INTRODUCTION, Routledge, London, 1996.
Debord, G., DRUŠTVO SPEKTAKLA, Arkzin, Zagreb, 1999.
Michaud, Y., UMJETNOST U PLINOVITU STANJU, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.
Mersch, D., EREIGNIS UND AURA: UNTERSUCHUNGEN ZU EINER ÄSTHETIK DES PERFORMATIVEN, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002.