Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Portfolio

Nositelji mr. um. Jasminka Končić, izv. prof.
Suradnici: Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 5 (1+4+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Vizualna, opisana ili multimedijski predstavljena modna ideja je zapravo komuniciranje personalne ideje u modnome dizajnu u obliku likovne mape. Svaki student razvija konceptualnu kolekciju modnog dizajna izraženu na individualiziran način.Studenti su poticani da razviju vrlo personalno mišljenje i vlastiti projekt. Završna mapa izražava likovnim putem jednu ideju ili temu doživljenu na personalan način.
Cilj kolegija Likovna mapa je personalni rad i predstavlja kreativni koncept a može biti eksperimentalan, neobičan i izvan poznatih standarda. Studenti prikazuju proces istraživanja, izvore inspiracije, studije i istraživanja kao i finalni rezultat kreativnog procesa.Rad je pod vodstvom mentora i fokusiran je na razvijanju personalne vizije.
Literatura potrebna za ispit Ed. Lucie Smith: Art Today, Phaidon, London, 1995
………… The 20th Century Art Book, Phaidon, London, 1996.
T. Polhemus, L. Procter: Fashion & Anti-Fashion, Th. & H., London, 1978.
………….. Fashion& Cosmetic Graphics, P.I.E. Books, london,1995.
…………...Wear me, Fashion + Graphics Interaction, Booth-Clibborn Ed., 1995.