Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ispitivanje oštećenja tekstilija

Nositelji dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit vježbe, kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Metodika ispitivanja vrste i uzroka mogućih oštećenja vlakana, pređa, plošnih tekstilija i odjeće do kojih dolazi u proizvodnim procesima i tijekom uporabe proizvoda. Sistematizacija vrsta oštećenja prema uzrocima i značajkama. Naglasak na laboratorijskoj identifikaciji vrste oštećenja primjenom različitih metoda ispitivanja - optička mikroskopija, mikroskopija uz primjenu specifičnih kemijskih reagensa, ispitivanje DP-a i faktora oštećenja, identifikacija na temelju specifičnih kemijskih reakcija te promjene termičkih karakteristika, čvrstoće, topivosti i drugihh fizikalno-kemijskih svojstava.
Cilj kolegija Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja vrste oštećenja tekstilija i uzroka nastajanja. Osposobljenost za laboratorijske analize.
Literatura potrebna za ispit Karl Mahall: Quality Assessment of Textiles, Damage Detection by Microscopy, Springes, Berlin/Heidelberg, 2003
Karl Mahall: Qualitatsbeurteilung von Textilien, Schiele&schon, Berlin,1989.
Dopunska literatura R. Čunko, E. Pezelj: Vježbe iz ispitivanja oštećenja tekstila, interna skripta