Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest odijevanja II

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 2 (1+0+1)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Pregled razvoja odjeće od srednjeg vijeka do 19.stoljeća. Odijevanje u određenim povijesnim razdobljima: renesansa, manirizam, barok, rokoko, sagledava se u kontekstu povijesnih i društvenih zbivanja i umjetnosti, te se utvrđuju zajednička stilska obilježja. Odjeća se sagledava kao složeno likovno djelo, stoga se težište stavlja na analizu svih elemenata odjevne kompozicije, njihovih oblika, svojstava, međusobnih odnosa.
Cilj kolegija Analitički pristup razvija u studenata sposobnosti samostalnog izražavanja i odijevanja određenog razdoblja, potiče na sagledavanje odjeće kao segmenta šireg okvira života, njihove uzajamnosti, čime se omogučuje shvačanje onoga što čini ""duh"" određene epohe. Time se uspostavlja osnova za kreativni pristup u rješavanju kostimografskog zadatka.
Literatura potrebna za ispit Francois Boucher: Historie du Costume, Flammarion, Paris, 1965.
Max von Boehn: Die Mode, Bruckmann, Munchen, 1996.
Ingrid Loschek. Mode und Costumlexicon, Reclam, Stuttgart, 1987.
Ingrid Loschek. Mode in 20.Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
Ingrid Loschek: Accessoires, Bruckmann, Munchen,1993.