Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest tekstila i odjeće II

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Pregled razvoja i mjena tekstila i odjeće tijekom povijesti od renesanse do danas. Distinkcija: odijevanje-moda. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva.
Cilj kolegija Razvijanje sposobnosti aktivnog sagledavanja odjeće, uočavanje njezinih osnovnih likovnih značajki, te prepoznavanje stilskih obilježja kojima se tekstil i odjeća uklapaju u cijelokupni vizualni i društveni okvir određenog razdoblja. Osvještenje značenja mode i dinamike modnih promjena kao snažnog pokretača mijena na svim planovima suvremenog života. Uspostavljanje kriterija za kritičko promišljanje vlastitih radova, kao i za vrednovanje modnih događanja.
Literatura potrebna za ispit Radu Stern: Against Fashion: Clothing as Art, 1850-1930 , The MIT Press (October 1, 2005)
Alice Mackrell: Art and Fashion: The Impact of Art on Fashion and Fashion on ArtAlice Mackrell (Author) › Visit Amazon's Alice Mackrell Page
Find all the books, read about the author, and more.
See search results for this author
Are you an author? Learn about Author Central
Batsford (April 28, 2005)
Gerda Buxbaum: Icons Of Fashion: The 20th Century (Prestel's Icons), Prestel Publishing; 2nd edition (April 28, 2005)
Elizabeth Ewing:History of 20th Century Fashion, Costume & Fashion Press; Revised edition (April 2002)
Dopunska literatura Francois Boucher:Histoire du Costume, Flammarion. Paris, 1965.
Ingrid Loschek: Mode und Costumlexicon, Reclam. Stuttgart, 1987.
Ingrid Loschek: Mode in 20. Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
Enrica Morini: Storia della moda-XVIII-XX secolo, Skira. Milano, 2000.