Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest tekstila

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Razvoj umijeća predenja i tkanja. Prva vlakna i osnovne tehnike tkanja. Usavršavanje tekstilne proizvodnje: prve povijesne civilizacije. Svila i putovi svile. Tapiserije i ćilimarstvo.Tekstilni proizvodi i prožimanje kultura: Bizant i srednji vijek. Procvat tekstilnih centara: reneasansa. Pojava čipke. Veziljstvo. Usavršavanje tehnologija od baroka do 19.stoljeća.Pamuk.Prema novim materijalima.
Cilj kolegija Povijesnim pristupom tekstilu u studenanta se razvija svijest o mjestu, ulozi, značenju tekstilnih proizvoda kao velikih pokretača povijesnih tokova, prenositelja oblika motiva, prožimanja kultura i civilizacija. Kolegij dopunjuje spoznaje stečene tijekom studija i omogućuje stvaranje cijelovite slike o velikim razdobljima ljudske povijesti.
Literatura potrebna za ispit Mary Schoeser: World textiles, Thames and Hudson, London, 2003.
Agnes Geijer: A History of textile Art, Passold Reseach Fund. London, 1979.
Čarolija niti, Katalog izložbe, MGC, Zagreb, 1988.
Dopunska literatura Jacques Anquetil:Routes de soie, Lattes, Paris, 1992.