Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ispitivanje tekstila i odjeće

Nositelji dr. sc. Antoneta Tomljenović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit završene i kolokvirane vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta On-line i off-line kontrola proizvodnih procesa. Ispitivanje na uzorcima - zahtjevi na uzorak i uzorkovanje, ponovljivost i pouzdanost mjernih rezultata. Prostor za ispitivanje i priprema uzorka. Ispitivanje temeljnih karakteristika pređa i konaca: konstrukcija, finoća, uvojitost, nejednolikost, frikcijska svojstva, čvrstoća, elastičnost, savitljivost. Ispitivanje kvalitete plošnih tekstilija: kvaliteta izrade, dimenzijske i konstrukcijske karakteristike, poroznost i pad; čvrstoća, elastičnost, deformabilnost, otpornost na smicanje niti, čvrstoća spoja i šava; otpornost na habanje, piling, gužvanje, statički elektricitet, vodoodbojnost, vodonepropusnost, otpornost na gorenje. Objektivno vrednovanje opipa i pada tkanina; postojanost oblika, dimenzija i obojenja u postupcima njege.
Cilj kolegija Dobivanje spoznaje o potrebi egzaknog i objektivnog vrednovanja svojstava i kvalitete tekstilija. Razvijanje sposobnosti primjene temeljnih inženjerskih znanja u vrednovanju materijala; Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja raznovrsnih svojstava tekstilnih materijala za izradu odjeće te vrednovanja na temelju rezultata ispitivanja; Temeljna znanja za daljnji osobni razvoj.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučlište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
Dopunska literatura Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila (HRN F.S....)
Izbor članaka iz časopisa Tekstil
R. Čunko, E. Pezelj: Vježbe iz ispitivanja tekstila, interna skripta