Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest umjetnosti

Nositelji dr. sc. Silva Kalčić, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit studentske obveze

nazočnost na predavanjima (3x opravdani izostanak), aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada jednog seminarska rada (vizualni/tekst) ili kolokvij (pismeni), ispit (pismeni)
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Pregled razvoja umjetnosti od prvih početaka likovnog izražavanja, tj. predpovijesti, preko prvih povijesnih civilizacija, srednjeg vijeka, renensanse, manirizma, baroka, rokokoa, klasicizma, do preteče moderne umjetnosti potkraj XIX, stoljeća.
Cilj kolegija Praćenje transformacije likovnog izraza, uočavanje i određivanje stilskih obilježja određenog razdoblja, povezivanje tih obilježja sa zbivanjima na svim planovima društvenoga života. Uspostavljanje temelja za razumjevanje procesa koji upućuju prema fenomenu moderne umjetnosti, kao i osnovu za sagledavanje transformacije fenomena odijevanja u kontekstu povijesti.
Literatura potrebna za ispit Marijan Jakubin: VODI? KROZ POVIJEST UMJETNOSTI - Vremenska lenta, 2006

Janson: Povijest umjetnosti
Gombrich: Povijest umjetnosti

osnovna literatura

H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.

Ernst Hans Gombrich, Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.

Ernst Hans Gombrich, Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.

Maria Carla Prette/Alfonso De Giorgis, Povijest umjetnosti (od početaka do naših dana), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. (izbornik 1991.)

dopunska literatura

Maria Carla Prette/Alfanso De Giorgis, Povijest umjetnosti (od početaka do naših dana), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. (izbornik 2001.)
Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.