Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Prezentacija tekstilnih proizvoda

Nositelji dr. sc. Krešimir Purgar, doc.
Suradnici: dr. sc. Alica Grilec, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Rješavanje realnih situacija na temelju savladanog teoretskog znanja koje studenti primjenjuju unutar rotirajućih timova. Modeli planiranja, načela i proces izrade komunikacijskog plana – prikupljanje informacija, alati planiranja, psihologija kupca, komunikacijski kanali (indirektni i direktni), komunikacijski alati.
Cilj kolegija Kolegij daje studentu uvid u realne situacije kod prezentiranja tekstilnog proizvoda na tržištu. Na temelju osnovne analize i definicije svojih ciljeva student je spreman u različitim pristupima tržištu/kupcu i s modelima planiranja razviti osnovni komunikacijski plan i dovesti ga do praktične primjene odnosno produkcije.
Literatura potrebna za ispit The Effective Advertiser - Tom Brannan; Advertising – Frank Jefkins
Dopunska literatura Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business


Posjeti tvornicama, tiskarama, izdavačkim kućama, marketinškim agencijama i sl.