Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Primijenjena kostimografija I

Nositelji ak. slik. Barbara Bourek, vanjski suradnik (doc.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 4 (1+2+1)
ECTS 8
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kostim unutar predstave kao dio likovne cjeline sa scenom i svjetlom, kao dio redateljskog koncepta, šminka i frizura kroz povijest, izrada kostimografske skice u periodu baroka i rococo, izrada vlastite kostimografije na jedan zadani dramski i na jedan zadani operni tekst, slobodno bez redateljskog koncepta.
Cilj kolegija Kolegijem se razvija kostimografsko razmišljanje i likovni pristupi.
Literatura potrebna za ispit A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.