Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Primijenjena kostimografija III

Nositelji dr. art. Ivana Bakal, vanjski suradnik (doc.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 7 (4+2+1)
ECTS 8
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Rad na preddiplomskom ispitu, veza između kostima i kazališnog čina, specifičnosti TV i filmske kostimografije, zajednički diplomski ispit sa studentima ADU, od skice do izvedbe kostima.
Cilj kolegija Kolegijem se razvijaju sposobnosti kostimografskog rada u kazališnom timu.
Literatura potrebna za ispit A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.