Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Scenografija

Nositelji dipl. ing. Ivo Knezović, vanjski suradnik (doc.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Mapa - maketa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Upoznavanje s osnovama scenskog prostora i tehnike. Elementi scene, perspektiva, objekti i forme, planovi prostora, modna pista, scenska iluzija, film, kazališe…
Cilj kolegija Kolegij razrađuje metodiku prenošenja ideje, teksta i režije u simboliku oblika, razrađenu na slike, kadrove itd…
Literatura potrebna za ispit Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.