Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Sociologija mode
 
 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Klasici sociologije o modi (Veblen, Simmel, Weber); Suvremene teorije mode (cultural studies, psihoanaliza, antropologija, semiotika); Modernost i moda; Tijelo i znakovi; Fetišizam mode; Subkulture i moda; Antimoda; Moda kao socijalni konstrukt; Postmarksitička kritika ideologije i moda; Kulturalne mode; Simbolička funkcija mode; Moda i postmoderna; Revival i stilovi u modi;Tijelo u društvu spektakla; Kraj mode?
Cilj kolegija Kolegij uvodi u sociologijsko razumijevanje suvremenih modnih fenomena. Opće znanje koje student usvaja iz temeljnih spoznaja društvenih i humanističkih znanosti usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode u suvremenosti. Specifičnost je kolegija što omogućava precizno artikuliranje sustavnog govora o granicama umjetnosti, mode i kulture uopće. Moda se u okviru razmatranja iz sociologijske perspektive pokazuje kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnog i individualnog identiteta.
Literatura potrebna za ispit Žarko Paić, VRTOGLAVICA U MODI: Prema vizualnoj semiotici tijela, Altagama, Zagreb, 2007
Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonći Vladislavić (prir.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, 2002.
Roland Barthes, CARSTVO ZNAKOVA, August Cesarec, Zagreb, 1986.
Gillo Dorfles, MODA, Golden Marketing, Zagreb, 1997.
Georg Simmel, KONTRAPUNKTI KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Milan Galović, MODA: ZASTIRANJE I OTKRIVANJE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Ted Polhemus, STYLE SURFING, Thames & Hudson, London, 1996.
Inga Tomić-Koludrović - Anči Leburić: SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Djurdja Bartlett (ur.), TIJELO U TRANZICIJI, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1999.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info