Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Suvremena umjetnost i dizajn A

Nositelji dr. sc. Krešimir Purgar, doc.
dr. sc. Silva Kalčić, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice, sudjelovanje na izložbama i umjetničkim događanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Samoutemeljenje suvremene umjetnosti; moderna i suvremena umjetnost; povijesna avangarda: dijakronijski odnos spram povijesti; umjetnost i život; Apstrakcija, kompozicija, dekonstrukcija figurativnosti; Happening u suvremenoj umjetnosti; Instalacija i problem prostora; Konstruktivizam i granice slike; Umjetničko djelo, događaj i novi mediji; Performativna umjetnost; Od Bauhausa do pop-dizajna; Konceptualna umjetnost; Doba kraja stilova; Postmoderna kao revizija moderne? - slikarstvo, cyber-art, multimedijalna umjetnost.
Cilj kolegija Kolegij uvodi u razumijevanje složenog područja suvremene umjetnosti i dizajna kao legitimnog mjesta realizacije suvremene mode i modnog dizajna. Studentu se omogućuje uvid u problematiku najnovijeg razvitka umjetničke prakse od 60-ih godina XX. stoljeća do danas. Interaktivno znanje i iskustvo suradnje teoretičara, suvremenih umjetnika - od konceptualnih, multimedijalnih do umjetnika performansa - i studenata tijekom obrazovnog procesa pretpostavka je integriranja žive umjetnosti našeg doba u strukturu suvremenog modnog dizajna.
Literatura potrebna za ispit Catherine, Millet, SUVREMENA UMJETNOST, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2004.
Yves Michaud, UMJETNOST U PLINOVITOM STANJU: OGLED O TRIJUMFU ESTETIKE, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.
Boris Groys, TOPOLOGIE DER KUNST, Carl Hanser, München, 2003.
Chris Jencks(ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Heinrich Klotz, KUNST IM 20. JAHRHUNDERT: MODERNE, POSTMODERNE, ZWEITE MODERNE, C.H.Beck, München, 1999.
Dopunska literatura Arthur. C. Danto, THE MADONA OF THE FUTURE: ESSAYS IN A PLURALISTIC ART WORLD, Farra, Straus and Giroux, New York, 2000.
Hans Belting, DAS ENDE DER KUNSTGESCHICHTE, C.H.Beck, München, 2002.
Jean Clair, RAZMATRANJA O STANJU UMJETNOSTI, Europski Glasnik, 3/1998.
Marina Gržinić, FICTION RECONSTRUCTED: EASTERN EUROPE; POST_SOCIALISM & THE RETRO-AVANTGARDE, Springerin, Wienna, 2000.