Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnike realizacije odjeće

Nositelji dr. sc. Snježana Firšt Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Tehnička priprema za realizaciju odjeće. Tehničko-tehnološka dokumentacija. Tehnike frontalnog fiksiranja. Tehnike spajanja dijelova odjeće. Karakteristične tehnološke operacije realizacije odjeće. Upotreba univerzalnih i specijalnih šivaćih strojeva. Upotreba šivaćih automata i šivaćih agregata. Primjenje spajanja altrazvukom i toplinom. Tehnike dorade.
Cilj kolegija Studenti se upoznaju sa svim elementima tehnika koje su potrebne da bi došlo do realizacije odjevnog predmeta.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur. : Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada,1999., Bihaću, ISBN 9958-624-08-7 201 str.
D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
D. Rogale, Z. Dragčević: Tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila, Tekstil, 51 (2002), 2; 64-77
D. Rogale, G. Hudec, D. Ujević, K. Hudec: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj
industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5, 224-228
Dopunska literatura D. Rogale i sur.: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup Revitalizacija i
modernizacija metalne industrije BiH, Bihać 1997.
D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16