Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Tehnike realizacije tekstila I
 
 
Nositelji dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Podjela i označavanje pređa. Vlakna za proizvodnju pređa. Postupci i tehnike proizvodnje pređa. Parametri konstrukcija, predenih, končanih, kablovanih i filamentnih pređa. Uvojitost pređe. Struktura i svojstva prstenaste, rotorske, obavijene, aerodinamičke i frikcijske pređe. Efektne pređe. Pređe novih svojstava. Parametri kvalitete pređe. Praktična Izrada pređe na prstenastoj i rotorskoj predilici. Izrada končane pređe na predilici s šupljim vretenom. Vlakna za izradu netkanog tekstila. Postupci izrade netkanog tekstila. Struktura i svojstva netkanog tekstila. Izrada netkanog tekstila određenih tehničkih parametara i svojstava.
Cilj kolegija Cilj predmeta je da se student upozna s osnovnim postupcima izrade pređa iz pamučnih, vunenih i vlasastih kemijskih vlakana te mješavina prirodnih i kemijskih vlakana. Student se nadalje upoznaje s konstrukcijskim parametrima pređa i netkanog tekstila, te njihovim osnovnim postupcima obrade i dorade.
Literatura potrebna za ispit McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
Albrecht W., H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
Dopunska literatura Članci iz časopisa Tekstil, HIST
Članci iz Tehničke enciklopedije: Vlakna, Predenje
Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info