Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnike realizacije tekstila II

Nositelji dr. sc. Ivana Schwarz, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Povjesni razvoj tkanja. Podjela i osnovne značajke pripremnih faza u izradi tkanina. Upoznavanje s različitim tehnikama tkanja po stupnjevima razvoja i to od ručnog pa do CAD-CAM sustava tkanja. Upoznavanje procesa izrade tkanina za različite namijne i njihove osnovne značajke. Dekomponiranje i izrada tkanina ručnim i strojnim tehnikama tkanja. Projektiranje uzorkovanih tkanina po osnovi i potki te sklad veza i boja.
Cilj kolegija Stjecanje znanja o fazama pripreme i procesa izrade tkanina. Stjecanje znanja u izradi i dekomponiranju tkanina napravljenih različitim tehnikama tkanja i s različitim fazama prerade. Stjecanje osnovnih znanja o projektiranju uzorkovanih tkanina po osnovi i potki te skaldanje s vezom. Stjecanje znanja u kreativnoj sposobnosti i projektiranju tkanina, te njihovoj praktičnoj izradi na ručnim i strojnim tkalačkim strojevima.
Literatura potrebna za ispit Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.