Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnike tkanja

Nositelji dr. sc. Ivana Schwarz, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Procesi izrade tkanina. Podjela tkalačkih strojeva. Podjela tkanina prema namijeni i načinu izrade. Temeljni vezovi tkanina i crtanje uzornice. Sklad veza i boja. Analiza konstruktivnih parametara tkanine i dekompozicija.
Cilj kolegija Stjecanje osnovnog znanja procesa izrade tkanina. Stjecanje znanja o raspoznavanju osnovnih parametara tkanine te podjela i namijena tkanina. Stjecanje osnovnih znanja o projektiranju tkanina, te sposobnost i vještinu u skladanju boja i veza. Razvijanje kreativnih sposobnosti u projektiranju tkanina uključujući dizajniranje pređa u osnovi i potki uključujući različite vezove i tehnike tkanja.
Literatura potrebna za ispit Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
Dopunska literatura Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.