Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilna vlakna i materijali

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
dr. sc. Ružica Brunšek, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 5 (3+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Sistematizacija i nomenklatura vlakana. Spoznaja vlakana kao tekstilne sirovine i mogućnost njihove prerade i uporabe. Načelo tvorbe umjetnih vlakana. Osnovna spoznaja o mikrofibrilnoj i morfološkoj strukturi prirodnih i umjetnih vlakana. Primarna i sekundarna svojstva vlakana. Prirodna vlakna i konvencionalna i modificirana umjetna vlakna, proizvodnja, kemijska i morfološka građa, karakteristična svojstva, kvaliteta, proizvodi, trgovačko nazivlje i uporabna svojstva. Mješavine vlakana i njihova svojstva. Psihofiziološka udobnost tekstilija. Laboratorijske vježbe su individualne, razvijaju sposobnost zaključivanja o karakterističnim svojstvima vlakana a sadržajno su vezane uz predavanja.
Cilj kolegija Dobivena znanja omogućuju studentu okvirnu ocjenu prikladnosti primjene pojedine tekstilije s obzirom na sirovinski sastav vlakana i predviđanje njezinog ponašanja prilikom korištenja u svakodnevnim uvjetima i pri njezi. Na temelju znanja stečenih radom u laboratoriju može provesti kvalitativnu analizu manje složenih tekstilija.
Literatura potrebna za ispit R.Čunko, M.Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
R.Čunko, E.Pezelj:Tekstilni materijali, udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2002.
Dopunska literatura Faserstoff-Tabellen nach P. A. Koch, Technischen Hochschule Aachen
Čunko R., D. Raffaelli, I. Šmit: Vlakna, Tehnička enciklopedija, Sv. 13. st. 500 –527, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1997.
Izbor članaka iz domaće i inozemne literature