Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija mode I

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (1+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura, seminarski rad, posjet muzejima i izložbama, radionice
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Suvremene teorije mode (psihoanalitička, socijalno-klasna, antropologijska, cultural studies); Moda kao sustav znakova; Povijesno podrijetlo mode; Umjetnost i moda; Društvena diferencijacija i kulturna integracija; Efemernost mode i simbolička reprezentacija; Moda kao ideološki sustav; Subkulture i ulični stilovi; Demokratizacija mode; Govor mode; Moda i društvo spektakla; Stilovi života i modne prebrazbe; Dizajniranje tijela; Moda i postmoderna; Antimoda
Cilj kolegija Kolegij interdisciplinarno omogućava stjecanje općeg i specijaliziranog znanja iz složenog teorijskog područja analize mode kao specifične kulture postindustrijskog društva. Teorija mode objedinjuje različite humanističke i društvene znanosti (cultural studies, antropologiju, psihoanalizu i sociologiju mode) u cilju razumijevanja složene interkulturalne i transkulturalne zbilje globalnoga doba u kojem moda predstavlja simbolički svijet kulturnog identiteta naroda, skupina, pojedinaca. Razumijevanje fenomena mode u cjelini njezinih manifestacija i istodobno kompetentno oblikovanje novog govora teorije mode u širokom području interakcije kulture, mode i društvenih znanosti krajnji je cilj kolegija.
Literatura potrebna za ispit Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonći Vladislavić (prir.), MODA: POVIJEST; SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Gilles Lipovetzky, L'EMPIRE DE L'EPHEMERE, Gallimard, Paris, 1987.
Dick Hebdige, SUBCULTURE: THE MEANING OF STYLE, Methuen, London, 1979.
Roland Barthes, THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.
Dopunska literatura Pierre Bourdieu, DISTINCTION: A SOCIAL CRITIQUE OF THE JUDGEMENT OF TASTE, Routledge, London, 1986.
Ted Polhemus, STYLE SURFING, Thames & Hudson, London, 1996.
Ingrid Loschek, MODE: VERFŰHRUNG UND NOTWENDIGKEIT, Bruckmann, München, 1991.
Milan Galović, MODA: ZASTIRANJE I OTKRIVANJE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.