Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija mode II

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (2+0+1)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Odjeća, tijelo i sustav mode; Psihoanaliza i transgresija; Socijalna slika tijela; Modna sociometrija; Kulturalizacija tijela u doba postmoderne; Individualizacija modnih stilova; Ulični stilovi; Seksualni i društveni stereotipi i moda; Moć mode i pojam ljepote; Dendizam i uniforma; Paradoksi suvremene mode; Gramatika modnog spektakla; Sinmkronijski i dijakronijski pristup modi; Redizajniranje tijela i estetska kirurgija; Transkulturalni aspekti mode: etno-trendovi, regionalizam, nova tradicija.
Cilj kolegija Kolegij razvija teoretsko utemeljenje mode kao kulturalnog sklopa suvremenog doba u kojem tijelo i odjeća tvore bitne odrednice fragmentirane cjeline individualnog i kolektivnog djelovanja. Studentima se mogućuje visoka razina epistemološkog i metodološkog pristupa fenomenu mode. Sintetički pristup modi obuhvaća brojne teorije suvremene mode i dizajna s naglaskom na stvaranju autonomnog govora mode izvan tradicionalnog pristupa funkcionalizma društvenih znanosti. Modni dizajner stječe cjeloviti uvid u dinamiku razvitka mode i u razloge njezina cikličkog obnavljanja iz prostora tradicije. Specifičnost je kolegija u tome što priprema studente za kompetentno stručno, profesionalno i znanstveno bavljenje modom u kontekstu novih spoznaja iz društvenih i humanističkih znanosti.
Literatura potrebna za ispit Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
Davis, F., FASHION, CULTURE AND IDENTITY, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
Davenport, M., THE BOOK OF COSTUME, Crown Publishers Flugel, New York, 1965.
Polhemus, T., (ur.), SOCIAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY, Penguin Books, London, 1978.
Lurie, A., THE LANGUAGE OF CLOTHES, Bloomsbury Publishing, London, 1992.
Dopunska literatura Rudofsky, B., THE UNFASHIONABLE HUMAN BODY, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1984.
Hollander, A., SEX AND SUITS, Alfred A. Knopf, New York, 1994.
Pacteu, F., THE SYMPTOM OF BEAUTY, Reaktion Books, London, 1994.
Craik, J., THE FACE OF FASHION: CULTURAL STUDIES IN FASHION, Routledge, London-New York, 1994.