Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorijski osnovi kazališne produkcije

Nositelji dr. sc. Vitomira Lončar, vanjski suradnik (doc.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, pročitana literatura, seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Sadržaj kolegija su teorijska osnova kazališne produkcije: kao što su organizacija, planiranje, ustroj poslova, financiranje, proizvodnja, eksploatacija i plasman proizvoda.
Cilj kolegija Kolegi razvija sposobnosti za izradu osnovnih modela različitih vrsta kazališnih planova i troškovnika.
Literatura potrebna za ispit J. Pavičić, N. Alfirević, Lj. Aleksić (2006) Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Masmedija, Zagreb, poglavlje 2. i 3.
M. Dragičević Šešić, B. Stojković (2013), Kultura/mendžment/animacija/marketing, Kulturno informativni centar, Zagreb
V. Lončar (2013), Kazališna tranzicija u Hrvatskoj, kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti, Meandarmedija, Zagreb, Poglavlje 8
D. Goleman (2007) Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zagreb
Dopunska literatura I. Adizes (2001) Dijagnoza stilova upravljanja, Adizes institut
Časopis Udruga (2014) - Kolumne Vitomire Lončar