Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće D

 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće D
 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće D
 
Nositelji dr. sc. Slavica Bogović, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (2+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Standardi i norme (ISO i EN); teorija kroja; antropometrijske značajke i građa tijela ; konstrukcija muške odjeće (košulja, hlače, pletena odjeća povećavanje i smanjivanje odjeće, krojne slike); značajke računalnih sustava s primjenom u odjevnoj industriji ; priprema krojnih dijelova za digitalizaciju.
Cilj kolegija Upoznavanje s značajkama konstrukcijske pripreme ; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda ; upoznavanje s komparativnim prednostima uporabe računala i modernih računalnih sustava u odjevnoj industriji ; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva ; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće ; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške odjeće ; trendovi u konstrukciji odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 1999
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - I. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II. Izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004
D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Sveučilišni udžbenik, Lumin, 1996
Dopunska literatura L. Jaque: La technique de la coupe (Tehnika kroja), 1972.
D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, 2003.
M. Hrastinski, D. Ujević: ISO 3635 i ISO 8559 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, 2004.