Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće

 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće
 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće
 
Nositelji dr. sc. Slavica Bogović, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 5 (2+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Standardi i norme (ISO i EN) ; antropometrijske značajke i građa tijela ; konstrukcija muške odjeće (košulja, hlače, sako, povećavanje i smanjivanje odjeće, krojne slike, raglan i kimono ogrtač) ; značajke računalnih sustava s primjenom u odjevnoj industriji (značajke CAD/CAM sustava) ; priprema krojnih dijelova za digitalizaciju ; konstrukcija ženske odjeće (suknja, bluza, haljina, jakna, hlače, ragla i kimono ogrtači, povećavanje i smanjivanje odjeće) ; konstrukcija dječje, sportske odjeće, muškog i ženskog rublja
Cilj kolegija Upoznavanje s značajkama konstrukcijske pripreme ; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda ; upoznavanje s komparativnim prednostima uporabe računala i modernih računalnih sustava u odjevnoj industriji ; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva ; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće ; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške, ženske i dječje odjeće ; trendovi u konstrukciji odjeće
Literatura potrebna za ispit D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 1999
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - I. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II. Izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004
D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Sveučilišni udžbenik, Lumin, 1996
Dopunska literatura L. Jaque: La technique de la coupe (Tehnika kroja), 1972.
D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, 2003.
M. Hrastinski, D. Ujević: ISO 3635 i ISO 8559 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, 2004.