Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija pletiva

Nositelji dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položen predmet Struktura i svojstva pređe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Višebojno uzorkovanje pri izradi kulirnih pletiva. Individualna selekcija igala. Desno-lijeva žakar pletiva. Desno-desna strukturalna žakar pletiva. Računalno patroniranje, priprema i razrada uzoraka. Desno-desna žakar višebojna pletiva. Struktura osnovinih pletiva nastala s dva puno popunjena polagala. Kombinirani rupičasti i šupljikavi osnovini uzorci. Čipke i mreže s osnovinih strojeva.
Cilj kolegija Na osnovi odslušanih predavanja i vježbi dobiju se saznanja o različitim stukturama, svojstvima i namijenama uzorkovanih pletiva. Također student dobije informacije za računalno projektiranje pletiva, i za izradu na određenim strojevima ili automatima. Na osnovi stečenog znanja student može samostalno raditi na projektiranju i izradi uzorkovanih pletiva različitih namijena.
Literatura potrebna za ispit Ch. Iyer, P.Mamel i W. Schaech: Rundstricken, Bamberg 1991.
Spencer D.: Knitting Technology, Pergamon Press, Oxford 1983.
Grupa autora: Bindungslehre der Kulierwirkerei, Leipzig.
Dopunska literatura V. Lasić: Vezovi pletiva, Zageb 1997.
Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
S.Raz: Flat Knitting, Bamberg, 1991