Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Analitički mjerni sustav

Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 15
ECTS 2
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Analitička kemija
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Analitički proces. Statistička kontrola analitičkog sustava. Ustrojstvo laboratorija prema sustavu kvalitete. Pravilan odabir analitičkih metoda. Pravilno uzorkovanje. Separacija i izolacija analita. Mjerna sljedivost. Kalibracija. Obrada signala. Validacija mjernog procesa. Mjerna nesigurnost. Osiguravanje kvalitete rezultata. Iskazivanje i tumačenje rezultata analize. Određivanje analita u tragovima u tekstilnim materijalima i pomoćnim sredstvima.
Cilj kolegija Student je stekao znanja za odabir i optimizaciju cijelokupnog analitičkog postupka, njegovo provođenje i tumačenje rezultata analize s naglaskom na sustav kvalitete u kemijskoj analizi.
Literatura potrebna za ispit Kaštelan-Macan, M., Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
Skoog, D.A.,West, D.M., Holler, I.J., Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999
Miller, J.N., Miller,J.C., Statistic and Chemometrics for Analytical Chemistry, Prentice Hall, London-New York, 1998
Massart,D.M., Vandeginste,B.G.M., Deming,S.N., Michotte,Y., Kaufman,L., Chemometrics: a Textbook, Elsevier, Amsterdam, 1998
Eckschlager,K., Danzer,K:, Information Theory in Analytical Chemistry, John Wiley and sons, New York, 1994