Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Antropometrijski sustavi i odjevne veličine

 Info > kolegij: Antropometrijski sustavi i odjevne veličine
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Završni program vježbi i seminarski rad.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Definicija antropometrije i primjenjene antropometrije. Tjelesne izmjere. Antropometrijski instrumenti. 3D body skener. Uzimanje uzoraka. Povjesni razvoj antropometrijskih instrumenata i određivanje odjevnih veličina. Standardizacija sustava određivanja veličina. Definicija tipova stasa. Međusobni odnosi dijelova tijela. Izbor osnovnih tjelesnih dimenzija. Intervali odjevnih veličina. Metodologija i statistička obrada ispitanika u postupcima obrade antropometrijskih mjerenja.
Cilj kolegija Osnovne postavke, izrazi i definicije vezane uz antropometriju. Postupci preciznog mjerenja čovječjeg tijela. Sistematski pristup i izbor reprezentativnog uzorka stanovništva. Statističke metode. Sustavi određivanja odjevnih veličina. Postupci mjerenja muškog i ženskog tijela. Standardizacija sustava određivanja odjevnih veličina.
Literatura potrebna za ispit W. Yu: Human Antropometrics and Sizing Systems, The Textile Institute, 169-193, Cambridge, England 2014.
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, TTF, II. Izdanje, Zagreb, 2004.
D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, Tekstil, 52 (2003.)
L. Szirovicza, D. Ujević, M. Drenovac: The Structure of Body Measurment for the Determination of Garment System for Young Croatian Men, Collegium Antropologicum, 187-197, Zagreb, 2002.