Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Bojadisanje

Nositelji dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Tehnike bojadisanja kroz povijest. Bojadisanje prirodnim i sintetičkim bojilima. Izbor bojila za prirodna i sintetička vlakna. Utjecaj dodataka i pH na postizavanje višetonskog obojenja iz iste kupelji. Izbor bojila za bojadisane u čvoru i drugim tehnikama. Bojila s fluorescentnim i fosforescentnim efektima. Bojadisanje na sobnoj temperaturi, izbor bojila. Razvijanje bojila na vlaknu.
Cilj kolegija Student kroz predavanje i laboratodijske vježbe upoznaje se starim tehnikama bojadisanja i mogućnošću bojadisanja s dobivanjem posebnog efekta i osamostaljuje se u osobnom izražavanju.
Literatura potrebna za ispit J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
Đ. Parac-Osterman; Osnove bojadisanja i tiska, Interna skripta TTF, Zagreb 2002.