Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Boja u dizajnu i menadžmentu

Nositelji dr. sc. Martinia Ira Glogar, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Odslušana predavanja, predan i ocijenjen seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Sadržaj predmeta definira odnos boje i obojenosti. Detaljno se analiziraju osnovni teoretski pravci u razvoju teorije boje i znanosti o boji, te se provodi povijesni pregled osnovnih pravaca u teoriji boje. U sadržaj kolegija nadalje ulazi: boja kao osnovni parametar vizualnog doživljaja, utjecaj boje na psihofizičku reakciju promatrača, međusobno djelovanje boja i utjecaj okoline na doživljaj boje, dominantni faktori u vizualnoj percepciji boje i objektivno vrednovanje, značenje boje u modnom "performanceu", pozitivni i negativni učinak metamerije, harmonija boje, osnovni kontrasti među bojama, teorija komplementarnih udjela, značenje boje u menadžmentu i promocijskim prezentacijama, utjecaj svjetline i čistoće boje na doživljaj, boja kao nosilac poruke, boja i zaštitni znak, pregled najznačajnijih sustava uređenosti boje, objektivno vrednovanje boje i važnost objektivnog vrednovanja boje u modi i menadžmentu boje.
Cilj kolegija Na načelima boje, okoline i vizualne percepcije boje doprinijeti kvalitetnom manegementu, prije svega, u modnom dizajnu. Definirati kvalitetu i prihvatljivost reprodukcije boje u multimediju. Stjecanje znanja o tome kako djelovati bojom u kreiranju prezentabilnog okruženja u modnom prikazu i izričaju. Osposobljavanje za upravljanje cjelokupnim menadžmentom boje, temeljeno na znanjima o interakciji svjetla i obojene površine, teorijama kontrasta boja i njihovog utjecaja na promatrača.
Literatura potrebna za ispit Wyszecki&Stiles; Color Science, J.Wiley&Sons, New York 2000.
M.D.Fairchild; Colour Appearance Models,J.Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2005.
D.Parac-Osterman;Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2007.
N.Tanhofer; O boji, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Novi Liber, Zagreb, 2000.
G.A. Geischeider; Psychophysics: The Fundamentals,awrence Erlbaum Associates, Inc.,New Jersey 1997.