Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Estetika tekstila

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Gostujući profesori
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 30
ECTS 2
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Propisana literatura, esej i praktički rad.
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam estetike, predmeti estetskog pristupa i razlikovanje estetskog pristupa umjetnosti i dizajnu. Pitanje materijala u izradi umjetničkih djela. Oslobađanje tekstilnog materijala u umjetnosti. Kreativni potencijal tekstila u umjetnosti tijekom povijesti, njegovo uključivanje kao dodatnog artefakta u umjetnička djela i samostalna pojava umjetničkih djela izrađenih iz tekstilnih materijala. Estetika tekstilnih umjetničkih kreacija od tapeta preko tepiha i tapiserija do autentičnih umjetničkih tekstilnih kompozicija, grafika, plastičnih objekata, instalacija itd.. Suvremeno napuštanje klasičnih kanona ljepote u umjetnosti i dizajnu. Mogućnosti i kreativni potencijali proširenja tekstilne umjetnosti i dizajna u suvremenom životu.
Cilj kolegija Svrha je kolegija specijalizantu pružiti mogućnost povijesnog istraživanja i uvida u suvremenu uporabu tekstila, tekstilnih materijala i vlakana u dizajnu tekstila i proizvodnji umjetničkih djela. Težište je istraživanja na estetskim i umjetničkim i kreativnim dimenzijama tekstilne umjetnosti. Nastava će se orijentirati i na teorijsko i praktičko istraživanje približavanja dizajna, posebno tekstilnog i modnog dizajna, i vizualnih umjetnosti u suvremenom društvu spektakla.
Literatura potrebna za ispit Poglavlja iz priručnika estetike, monografije iz povijesti umjetnosti, odgovarajući modni časopisi za tekstilni dizajn i tekstilnu umjetnost.