Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Multifunkcijska bojila u primjeni

Nositelji dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Osnove kromizma.Fenomeni reverzibilne promjene obojenja. Fizikalno – kemijska i spektralna svojstva; fotokromnih, termokromnih, solvatokromnih, ionokromnih, elektrokromnih i ostalih bojila i sustava. Odabir analitičkih metoda za ispitivanje multifunkcionalnosti. Izbor i modifikacija postupaka primjene na supstrate. Statističko testiranje koncepta „boje u pravo vrijeme“. Uzroci degradacije i analiza razgradnih produkata multifunkcijskih bojila s naglaskom na primjenu. Pasivni, tekstilni senzori aplikacijom multifunkcijskih bojila. Osnove dizajna uzornice pasivnih senzora. Klasifikacija ovih senzora obzirom na područje primjenjivosti (medicinski tekstil, dječja obuća, vojna odjeća i dr.)
Cilj kolegija Budućnost tekstila usmjerena je na visoko vrijedne proizvode specijalne namjene, te multifunkcionalne tekstile. Proizvodni proces budućnosti trebao bi biti u skladu s održivim razvojem, odnosno, s prirodom i okolišem uz istovremeno postizanje tehnoloških inovacija. Multifunkcijska bojila osiguravaju sve navedene uvjete, te je njihovim izborom, odnosno pripadajućom kemijskom konstitucijom moguće definirati svojstvo primjenjivosti (medicinski tekstil, dječja odjeća, vojna odjeća itd.).
Literatura potrebna za ispit Durr, H., Bouas-Laurent, H. (Eds.), Photochromism: Molecules and Systems, Elsevier, Amsterdam (1990), ISBN 0-444-51322-1
Van Langehove, L.: Smart textiles for medicine and healthcare; Materials, systems and applications, Woodhead Publishing Limited, ISBN-13: 978-1-84569-027-4, Cambridge, (2007)
Samat, A. & Lokshin, V., in Organic Photochromic and Thermochromic Compounds, Volume 2, Physicochemical Studies, Biological Applications, and Thernochromism, Crano, J.C.and Gugliametti, R.J. (Eds.), Plenum Press, New York, 1999,
Wyszecki&Stiles; Color Science, J.Wiley&Sons, New York 2000.