Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Funkcije rukovanja u odjevnoj tehnologiji

Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Znanje o strojevima za proizvodnju odjeće.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Definiranje funkcija rukovanja, sistematizacije, simboli, tehnička rješenja svake funkcije rukovanja, analiza sustava primjenom funkcija rukovanja, opća pravila rada sa funkcijama rukovanja,sinteza sustava, primjena na strojevima i proizvodnim linijama za proizvodnju odjeće.
Cilj kolegija Moći analizirati rad stroja primjenom funkcija rukovanja, dodati pomoćne naprave i povezati s funkcijom stroja, moći sustavno pristupiti projektiranju ili prezentaciji ideje o novom tipu automatiziranog stroja ili uređaja u odjevnoj industriji.
Literatura potrebna za ispit Hesse S.: Rationalization with Handling Technology, Festo AG&Co,Esslingen 1999
Loter B.: Manufacturing Assembly Handbook, Festo AG&Co, Esslingen 1997
Boothroyd&Redford: Mechanized Assembly, McGrow-Hill,London 1968.
Hesse S.: Grefer-anwendungen, Festo AG&Co., Esslingen 1997