Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Industrijski inženjering

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. emeritus
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit izrada pismenog zadatka
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Organizacija sektora industrijskog inženjeringa. Metode industrijskog inženjeringa. JIT strategija. Tehnike znanstvenog istraživanja i optimizacije. Racionalizacija proizvodnje. Toyata sustav. Planiranje procesa i operacija. Utvrđivanje i održavanje egzaktnih standarda. Informacijski i komunikacijski menadžment. Inženjerska etika. Strategijske dimenzije računalnih sustava. Metode simulacije radnih sustava i industrijskih procesa. Sustavi programiranja simulacija. Prikaz procesa sustavne analize proizvodnih struktura.
Cilj kolegija Postavke programa primjenjive su u širokom području proizvodnje i poslovanja prvenstveno na istraživanju i razvoju proizvodnih procesa i sustava te uvođenja novih koncepcija proizvodne i poslovne izvrsnosti. Korištenje suvremenih metoda industrijskog inženjeringa omogućit će znanstveni pristup planiranja i optimiranja tehnoloških procesa već u fazi projektiranja proizvodnih sustava.
Literatura potrebna za ispit K.B. Zandin; H.B. Maynard: Maynards` Industrial Engineering Handbook, Mc Graw Hill, Pittzburg, USA 2003, ISBN 0070411023
L.S. Aft: Work Measurements & Methods Improvement, J. Willey & Sons Inc., USA 2000, ISBN: 0471370894
G. Salvend: Handbook of Industrial Engineering – Technology and Operation Management, 3rd Ed., J. Willey & Sons Inc., USA 2001
International Journal of Industrial Engineering, Theory, Application on Practice (IJIE), ISSN: 1072-4761
Samostalni pregled literature iz zadane problematike