Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Inteligentni algoritmi

Nositelji dr. sc. Tomislav Rolich, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Biološka evolucija (mehanizam evolucije, genotip i fenotip, prirodni izbor). Evolucijski algoritmi (temeljni algoritam, jedinka, populacija, primjerenost, mutacija). Evolucijski algoritmi (rekombinacija, izbor, genotip i fenotip, multiploidnost, konvergencija evolucijskog algoritma). Evolucijska strategija (1+1)-ES) i višečlana evolucijska strategija. Izbor (glavne značajke izbora, vrste izbora, statički i dinamički izbor, zaštitni i istrebljujući izbor, elitni i potpuni izbor, generacijski i zamjenski izbor, izbor razmjeran s primjerenošću). Izbor (preslikavanje funkcije primjerenosti, eksplicitni postupci preslikavanja funkcije primjerenosti, eksponencijalno preslikavanje, dinamičko linearno preslikavanje). Izbor (implicitni postupci preslikavanja funkcije primjerenosti, stohastičko uzorkovanje s djelomičnom zamjenom, uzorkovanje ostatkom primjerenosti, stohastičko uzorkovanje ostatkom sa zamjenom, stohastičko uzorkovanje ostatkom bez zamjene, determinističko uzorkovanje, stohastičko univerzalno uzorkovanje, izbor svrstavanjem). Rekombinacija (opće značajke operatora rekombinacije, diskretna rekombinacija, križanje, križanje u jednoj točki, križanje u jednoj točki s ograničenjem glede kloniranja, križanje u jednoj točki s permutacijom, inverzija). Rekombinacija (križanje u više točaka, križanje u više točaka s oznakom križanja, jednoliko križanje, parametarsko jednoliko križanje, križanje s više od dva roditelja). Kontinuirana rekombinacija (kanonički oblik kontinuiranog križanja, međukrižanje, pravocrtno križanje, prošireno pravocrtno križanje, heurističko križanje, simpleksno križanje, geometrijsko križanje). Permutacijska rekombinacija (križanje s djelomičnim poklapanjem, redno križanje, kružno križanje itd.).
Cilj kolegija Osposobiti polaznike za primjenu inteligentnih algoritama za rješavanje praktičnih zadataka optimiranja. Uputiti polaznike u različite vrste inteligentnih algoritama i područja njihove primjene.
Literatura potrebna za ispit Grundler, D.; Rolich, T.; Rezić, I.: Uvod u evolucijske algoritme, 2012.
Grundler, D.; Rolich, T.; Hursa, A.: MATLAB i primjena u tekstilnoj tehnologiji, 2010.
Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox User's Guide, The MathWorks, Inc., 2015.