Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Kemija materijala i nanotehnologija
 
 
Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kemija čvrstog stanja i materijala, definicija i vrste materijala(metali, keramike, polimeri i kompoziti), vrste kemijskih sila u krutinama-supramolekulska kemija, kristalne strukture metala, struktura keramičkih materijala, silikatne keramike, ugljik i fulereni, dijamant i grafit, alotropija i polimorfizam, fazni dijagrami. Struktura i primjena zeolita, nanostrukturirani materijali i njihova dimenzionalnost, nanocijevi: podjela i primjena, kemijska svojstva tvari na nanoskali, samoudruživanje i molekulsko prepoznavanje u nanomaterijalima - prirodnim i umjetnim, molekule u prirodi kao model nanomaterijala, dizajniranje materijala, metode priprave i ispitivanja kemijskih svojstava nanomaterijala, primjena nanomaterijala, nanomaterijali u tekstilnoj industriji, karbini i vlakna.
Cilj kolegija Gotovo da ne postoji područje znanosti koje toliko karakterizira interdisciplinarnost, kao što je područje nanoznanosti i tehnologije. Ono u sebi obuhvaća fiziku, kemiju, elektroniku. 21. st. je doba nanotehnologije koja zadire u sva područja ljudske djelatnosti, od elektronike, robotike, novih lijekova do tekstilne industrije. U nanotehnologijama znanost je doživjela trenutno najpropulzivnije područje djelovanja i primjene. Pristup je kvalitativno drugačiji; cilj je generirati materijal željenih svojstava manipulirajući na razini atoma i molekula.
Literatura potrebna za ispit K. J. Klabunde (editor): Nanoscale Materials in Chemistry, 2001, Wiley & Sons. ISBN: 0-471-38395-3.
Z. L. Wang (editor): Characterization of Nanophase Materials, 1999. Wiley & Sons. ISBN: 3-527-29837-1.
L. Nicolais & G. Carotenuto (ed.): Metal-Polymer Nanocomposites, 2004, Wiley & Sons. ISBN: 0-471-47131-3.
L. Theodore & R. G. Kunz: Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions, 2005, Wiley & Sons. ISBN: 0-471-69976-4.
R. J. D. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, 2004, Wiley & Sons. ISBN: 0-470-85275-5.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info