Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kemijska modifikacija celuloznih materijala

Nositelji dr. sc. Sandra Bischof, prof.
dr. sc. Drago  Katović, prof. emeritus
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Prihvaćen seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Postupci kemijske modifikacije celuloze primjenom ekološki prihvatljivih sredstava i postupaka. Različiti mehanizmi vezivanja reaktanata s celuloznim materijima (tekstilom i drvom) uz dobivanje visokokvalitetnog materijala dobrih postojanosti. Poboljšanje svojstava: dimenzionalne stabilnosti, vodoobojnosti i uljeodbojnosti, otpornosti na gorenje, zaštita od djelovanja mikroorganizama.
Cilj kolegija Znanstveni pristupi studenata u rješavanju problema modifikacije celuloznih materijala.
Literatura potrebna za ispit Pojedini članci iz časopisa: Tekstil, Wood Reserch, Drvna industrija, Textile Research Journal, AATCC Review, Coloration Technology